top of page
  • Writer's pictureSase The Netrunner

All new Patch 7.34 is out!

Сүртэй тааварт пост нь зүгээр троллдож байсан байжээ.


Товчхондоо бол Captain's Mode дээрх багуудын Ban Pick дараалал өөрчлөгдсөнөөс гадна Slow Resistance гэдэг үзүүлэлт шинээр нэмэгдсэн байна. Тэгснээр Status Resistance нь удаашруулалтын хувыг багасгахын оронд удаашруулалтын нийт хугацааг багасгадаг болсон харагдаж байна.Баатрууд болон Item - ууд дээр тэнцвэржүүлэх өөрчлөлтүүд орсон ба тэр дундаа Invoker - г Universal Hero болгосон байна.

Quas - Багахан цус нөхөлтийн оронд Spell Lifesteal

Wex - Цохих хурдын оронд Cooldown Reduction

Exort - Цохилтын хүчийн оронд Spell Amp буюу өөрийн шидүүдийн Damage - г ихэсгэдэг болсон буюу бараг Rework шахуу зүйл хийгдсэн нь Poster дээр Invoker - г гаргасантай холбоотой юм.

7.34 Patch дээр юу юу өөрчлөгдсөнийг бүрэн эхээр нь доорх холбоосоор орж харна уу:Нийтлэлийг: Sase The Netrunner

291 views0 comments

Comments


Recent Posts

bottom of page