top of page
 • Oyunbat .O

Ruthless Pro Series: Clash of Giants Season 3 тэмцээний Survival Stage шат өнөөдрөөс эхэлнэ.

Ruthless Pro Series: Clash of Giants тэмцээний Season 3-ийн Survival Stage эхэлж байна. Үүнд Монгол улсаас 4Merical Vibes, Stalwart Esports, IHC Esports болон сонгон шалгаруулалтаас Astra Esports баг орж ирснээр 4 баг оролцож байна.


Group A
Photo by https://www.instagram.com/esports.ruthless
Тэмцээний журам:

Survival Stage

 • Зүүн өмнөд ази болон Өмнөд азиас сонгон шалгаруулалтаас бүс бүрээс шалгарсан 10 баг дээр PMGC 2023 тэмцээнд оролцсон 22 баг болон тусгайлан уригдсан 4 баг нэмэгдэн нийт 36 багтай эхэлнэ.

 • 36 баг А болон В гэсэн 2 хэсэгт хуваагдана.

 • 1.4 - 1.7 хооронд А хэсэг, 1.8 - 1.11 хооронд В хэсэг тоглоно.

 • Хэсэг бүрээс эхний 10 баг цааш Playoffs шатанд шалгарна. Үлдсэн доор буй 8 баг Last Chance шатанд тоглоно.


Last Chance

 • 1.12 - 1.13 хооронд болно.

 • Survival Stage-ээс орж ирсэн 16 багаас эхний 6 баг Playoffs шатанд шалгарна.


Playoffs

 • 1.14 - 1.19 хооронд болно.

 • Survival Stage-ээс 20 баг болон Last Chance-ээс 6 шалгарсан баг дээр нэмэгдэн 4Merical Vibes баг буюу өмнөх season-ийн аварга баг Playoffs шатанд нэмэгдэн орж ирнэ.

 • Нийт 27 баг 3 хэсэгт хуваагдан тоглож эхний 18 баг цааш Grand Final-д шалгарна.


Grand Finals

 • 1.21 - 1.24 хооронд болно.

 • 4 өдрийн 24 тоглолт тоглоно.


Group B
Photo by https://www.instagram.com/esports.ruthless


Шагналын сан:

Тэмцээний шагналын сан нийт $20,000 бүрдэж байна.


Нийтлэлийг: Pani

172 views0 comments

Commenti


Recent Posts

bottom of page