top of page
  • Writer's pictureSase The Netrunner

Dota 2 - н шинэ Patch болох 7.34 - н мэдээлийг маш том таавар байдлаар дэлгэлээ!

Дота - г Warcraft - н Custom Map байхаас хөгжүүлэн Balance тохиргоо болон шинэ баатар, шинэ Item - ууд гээд бүхэл зүйлс дээр ажиллаж ирсэн эрхэм болох IceFrog - н хамгийн ойрын хүн гэгдэх "Wykrhm Reddy" нь өөрийн Social хуудсуудаараа 7.34 Patch - н өөрчлөлт шинэчлэлтүүдийг тун нууцлаг байдлаар зарлалаа.

Тэрээр дан Emoji - с бүрдсэн мэдээллийн линк - г Emojis in the Dark нэртэйгээр Dota2 - н албан ёсны Веб хуудсанд мөн постолсон байна.


He says its him, Wykrhm Reddy
Постын бүтэн үзэх бол энд дарна уу.


Тухайн Patch - н мэдээллийн хэсгээс толилуулж байна:Emojis in the dark

AUGUST 8, 2023


Hey, everyone. I don’t have much time. I snuck into Valve and managed to grab the complete patch notes for 7.34, and I’m posting them for everyone to read. But I think something went wrong with my copy-paste, because it’s all in emoticons. Anyway, so long as you can read emoji, you should be okay. - E.W.

===

🔎

===


🔄👨‍✈️🎮


🔄 🔵=🥇👍, 🔴=🥈👍

🕰️: 2️⃣-3️⃣-2️⃣ 🚫, 2️⃣-2️⃣-1️⃣ ☑️

🔵 🔴

🔵🚫🔴🚫🔵 🚫🔴🚫

🔵☑️🔴☑️🔴 ☑️🔵☑️

🔵🚫🔴🚫🔵🚫 🔴🚫🔵🚫🔴🚫

🔴☑️🔵☑️ 🔵☑️🔴☑️

🔵🚫🔴🚫🔵 🚫🔴🚫

🔵☑️🔴☑️

🆕: 3️⃣-2️⃣-2️⃣ 🚫(🥇👍), 4️⃣-1️⃣-2️⃣ 🚫(🥈👍), 1️⃣-3️⃣-1️⃣ ☑️(🔄)

🔵 🔴

🔵🚫🔴🚫🔴🚫🔵 🚫🔴🚫🔴🚫🔵🚫

🔵☑️🔴☑️

🔵🚫🔵🚫🔴🚫

🔴☑️🔵☑️🔵☑️ 🔴☑️🔴☑️🔵☑️

🔵🚫🔴🚫🔴🚫🔵 🚫

🔵☑️🔴☑️

⏱️🚫 1️⃣🚫 ⬇️ 3️⃣0️⃣s ➡ 2️⃣0️⃣s🔄🔮💥


🔄🖥️ ➡️ 🤖-🔮 ➡️ 💡🔄🔮🎯

🔄🔮💥 ↔️ 🤖-🔮 (⚙️ ➡️ ⛏️+🔑 or 🖱️➡️) ➡️ 🔄🔮🚦

🔄🔮💥 ➡️ 🆔🖼️🔄

⏏️+🔑 ➡️ 🔛🔮🚫🔄

⬇️🔮💥 ➡️ 🔄🔮🚦

🌑🏃⚡ (💎🎨)

🔥😈🍽️

👴🌍🔊👣 (💎🎨)

🦊🌰🏹

🕴️💥

🌙🐈🔝 (💎🎨)

🐒🤴🔛🔨 (💎🎨)

💦🔄 (💎🔮)

⚡🔗 (💎🎨)

🗡️🌩️🔨 (💎🔮)

🔺🕵️‍♀️💥


➕📊: 🐢💪. 🔻🐌🦸‍♂️🔢%

🛡️💪 🚫🔻🐌. 1️⃣/2️⃣🎮🐌 ➡️ 🛡️💪🔻⏳&🐌, 🚫🔛🔻⏳🐌.


🔍 ➡️ 2️⃣🔋

💀🐉 🚫➡️🔍🌍👁️

🌳👁️ (🌞 & 🌙) ➡️🔄📍🔄🔺👁️

🚚🏰✌️ ➡️ 🌳➡️🔺

💥🕳️💪 ➡️ 🆙 4️⃣❤️/s ➡️ 7️⃣❤️/s===

🎒

===


🍶🔥: 📝🔄 ➡️ 🌑🍶 (8️⃣8️⃣0️⃣) + 👑 (4️⃣5️⃣0️⃣) + 👑 (4️⃣5️⃣0️⃣) + 📝 (1️⃣2️⃣0️⃣0️⃣). 💰 2️⃣9️⃣8️⃣0️⃣ (❌🔄)

🍶🔥: ❌❤️

🍶🔥: 🔺✨ +2️⃣ ➡️ +1️⃣2️⃣


🏒🚫🦶: 📃🔄 ➡️ 🧙‍♂️🪄(1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣), ❤️🔋(1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣), 📃(2️⃣5️⃣0️⃣). 💰🔻 2️⃣7️⃣5️⃣0️⃣ ➡️ 2️⃣2️⃣5️⃣0️⃣

🏒🚫🦶: ❌💪+🏃

🏒🚫🦶: 🧠🔻 ➡️ +1️⃣5️⃣

🏒🚫🦶: ➡️ ❤️+3️⃣0️⃣0️⃣


⛓️📖: 💰🔻 6️⃣1️⃣5️⃣0️⃣ ➡️ 5️⃣6️⃣5️⃣0️⃣

⛓️📖: ❌💪🏃

⛓️📖: ➡️ ❤️+3️⃣5️⃣0️⃣

⛓️📖: ⛓️⚡ ➡️ 💥1️⃣5️⃣0️⃣% 🎭


👻📿: 👻🌍 ❌⚡🔂

👻📿: 👻🌍 ➡️ 💥-2️⃣0️⃣%🔮💫, ⏱️3️⃣s (🔙💥)

👻📿: 👻🌍 ❌0️⃣💥 🛡️💫, 🔮💫🔄.


⚡🔨: ⛓️⚡ ➡️ 💥1️⃣5️⃣0️⃣% 🎭


💧🛡️: 🤐🔄 🔍3️⃣5️⃣0️⃣ 🔛🎯

💧🛡️: 🤐❌🌲🔒 ➡️ 🐌


⚔️🔥: ⚔️⬆️ +6️⃣0️⃣ ➡️ +6️⃣5️⃣

⚔️🔥: 🔪⬆️ ➡️ 🚫🦸‍♂️ 1️⃣5️⃣/6️⃣ ➡️ 1️⃣0️⃣/5️⃣


🩸💣: 💰🔻 6️⃣5️⃣ ➡️ 5️⃣0️⃣

🩸💣: 🎒🔝🔻 3️⃣ ➡️ 2️⃣

🩸💣: 🆕📦🔻 3️⃣ ➡️ 2️⃣

🩸💣: ⏳🔺 1️⃣2️⃣0️⃣s ➡️ 1️⃣8️⃣0️⃣s


💍👻: 📝🔻 4️⃣0️⃣0️⃣ ➡️ 3️⃣5️⃣0️⃣. 💰🔻 8️⃣5️⃣5️⃣ ➡️ 8️⃣0️⃣5️⃣

💍👻: 🔺⚡1️⃣5️⃣0️⃣ ➡️ 1️⃣7️⃣0️⃣


🌊👁️: 🌊💥🔻 1️⃣0️⃣0️⃣+1️⃣5️⃣0️⃣%💪 ➡️ 1️⃣0️⃣0️⃣+5️⃣0️⃣%💪

🌊👁️: 🌊💥 ➡️ 💥1️⃣0️⃣0️⃣%💪 🕒💫


🐋🔪: 🎣⬆️ ➡️ 🔮💰5️⃣0️⃣


🌈⚔️: 🛑❌🔫 🛡️💫 ⬅️🔛


👑👹: 💪 ➡️ 🌲🔮🆙+1️⃣


🎯⚔️: 💰🔻 5️⃣1️⃣5️⃣0️⃣ ➡️ 5️⃣1️⃣0️⃣0️⃣


🥈🔪: 📃💰⬆️ 5️⃣0️⃣0️⃣ ➡️ 5️⃣5️⃣0️⃣. 💰➡️🔄


❄️🛡️: ❄️💥 ➡️ 💥1️⃣5️⃣0️⃣% 🎭


💀🔨: 💥🔺 +2️⃣5️⃣ ➡️ +3️⃣0️⃣


🐒👑🔨: 📃💰🔻 6️⃣7️⃣5️⃣ ➡️ 6️⃣0️⃣0️⃣. 💰🔻 4️⃣9️⃣7️⃣5️⃣ ➡️ 4️⃣9️⃣0️⃣0️⃣


🚫⛓️: ❌💥 🚫🛑 🛡️💫


💪🎭: 😈💪 ➡️ 🐢💪+3️⃣5️⃣%


💎🔪: 📃💰🔻 5️⃣0️⃣0️⃣ ➡️ 4️⃣5️⃣0️⃣. 💰🔻 1️⃣9️⃣5️⃣0️⃣ ➡️ 1️⃣9️⃣0️⃣0️⃣


💀⚔️: 🕊️💥⬆️ 2️⃣0️⃣ ➡️ 3️⃣0️⃣


🌿: 🍴🌳🔮🚫➡️❤️🆙


🔮👁️: 🔮👁️ ➡️ ❤️+2️⃣0️⃣0️⃣ & 🔮+1️⃣0️⃣0️⃣


🔥🔪: ❌🌲🔒 ➡️ 🐌


🌫️🎭: ⏳⬆️ 3️⃣5️⃣s ➡️ 4️⃣5️⃣s

🌫️🎭: 🔮➡️🎭, 👥🔍<3️⃣0️⃣0️⃣ ➡️🎭. 🌫️x1️⃣👥 (🚫🔄🎭❌)


🖐️🏆: 💱 ➡️ 2️⃣🔋. 🆕➡️ 1️⃣🔋. 🔋⏳: 1️⃣0️⃣0️⃣s.


✝️🔒: 🔄➡️ ❤️💯🔋⚡


🔄💎: ➡️ ⚔️+2️⃣0️⃣, 🔮⚡+6️⃣, ❤️⚡+1️⃣2️⃣


🔗🔮: 🔄🚫🎩 ➡️ 🔄✨, ❌🔫✨🔂


⚡🛡️: ⛓️⚡ ➡️ 💥1️⃣5️⃣0️⃣% 🎭


☀️: 🔥 ➡️ 💥1️⃣5️⃣0️⃣% 🎭


🔪🌌: 💥🔺 +3️⃣0️⃣ ➡️ +3️⃣5️⃣


🌌📖: 🔮💥 ➡️ 💥2️⃣0️⃣0️⃣ 🔒.


Тиймээ та үнэн харсан, бүр сүүлдээ нүр эрээлжлүүлж буй энэ мэдээллийг тайлж уншиж чадвал та тус Patch - г гарахаас ч өмнө Meta баатруудыг тодорхойлох ч боломжтой юм.

Сайн ажиглавал нилээд Logical байгаа энэ бичээсийг Dota2 - н хорхойтнууд аль хэдийнээ тайлж уншаад эхэлсэн гэдэг нь тодорхой.


Ямартай ч энэ жилийн TI 2023 - аас өмнө гарна хэмээн зарлагдаад байсан нилээдгүй том өөрлчлөлтийн сураг ийнхүү гарсан нь тун удахгүй албан ёсны Update - г Valve - н зүгээс оруулах нь тодорхой болоод байна.


Нийтлэлийг: Sase The Netrunner

474 views0 comments

Commentaires


Recent Posts

bottom of page