top of page

Counter-Strike-ийн экосистемд нэлээд өөрчлөлт орох нь

Counter-Strike тоглоомын хөгжүүлэгч Valve нь 2025 оноос хүчин төгөлдөр болох тэмцээн зохион байгуулах шинэ журмаа танилцууллаа.

Шинэ журамд

  • Тэмцээнийг зохион байгуулагчид, оролцож буй багуудтайгаа "ер бусын бизнесийн харилцаатай, ашиг сонирхлын зөрчилтэй байж болохгүй” гэж заасан нь өнөөгийн байгаа semi-franchise хэлбэртэй зохион байгуулагчид нь тэмцээний оролцогч багуудтай түншийн харилцаатай байгаа явдлыг зогсоож байгаа бололтой.

  • Invitational шатны тэмцээнд Valve-ийн гаргасан чансаагаар оролцох багуудыг тогтоох, эсвэл нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг ашиглах ёстой

  • Тэмцээнийг зохион байгуулагчид багуудад олгох урамшуулал, шагналын мөнгө болон орлогын бусад эх үүсвэрийн мэдээллийг олон нийтэд ил тод зарлаж

  • Тэмцээн зохион байгуулагчдын хувьд дээрхи өөрчлөлтөд шилжихийн тулд тодорхой хугацаа шаардлагатай гэж үзэж 2025 онд хүчин төгөлдөр болно.

  • Одоогийн байдлаар CS: GO хувьд IEM Cologne гэсэн бие даасан зохион байгуулагчаас гадна ESL Gaming-ийн удирддаг ESL Pro League болон BLAST Premier байдаг.

Эдгээр зохион байгуулагчид нь ихэвчлэн гэрээ хийсэн багуудаа тэмцээнд оролцуулдаг, тэдний хооронд нэлээд их хэмжээний мөнгө яригддаг.

Tier 1-ээс бусад багуудад боломж нээгдэж байгаа нь энэ төрлийн эко системд цаашдын хөгжилд чухал нөлөөтэй гэж үзэж байгаа ч гол чухал зүйл мөнгө санхүүгийн асуудалд хүндрэл учирч болох л юм.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Recent Posts

bottom of page